Titular
Noticia
Hora inici Hora fi
Programa
Franja econòmica:
Audiència
Onda Cero Tarragona: Un projecte de ciència ciutadana mesura la contaminació acústica als barris de Tarragona i conclou que té un impacte negatiu en la salut dels veïns.
 
Faci servir les fletxes del teclat per avançar / endarrerir 5 segons
Faci servir la barra espaiadora per a pausa / reproducció
Un projecte de ciència ciutadana mesura la contaminació acústica als barris de Tarragona i conclou que té un impacte negatiu en la salut dels veïns.
 

Cadena: Onda Cero Tarragona
Audiència: 21.000
Programa: La Ciutat Tarragona
Data: 15-03-2023
Hora inici: 13:12:27 Hora fi: 13:22:53
Durada: 10 minuts 26 segons
Rellevància: 100 %
 
 
 
---
Volem parlar aquests propers minuts aquí a l'Espai de la Ciència de la Ciutat d'Onda Cero Tarragona, d'un projecte de ciència ciutadana impulsat per investigadors del Departament d'Enginyeria.
---
Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili i que conclou que la contaminació acústica als barris tarragonins del Serrallo, Tarragona i Francolí provoca impactes negatius en la salut dels veïns. Aquesta hora saludo a un dels investigadors que és Pedro García, Pedro. Què tal? Bon dia.
---
Bon dia! El primer, per què aquests barris? El Serrallo està afectat per la via del tren, pel corredor del Mediterrani i totes les mercaderies que passen pel Port i Tarragona i Francolí estan afectades en les zones que toquen a l'autovia A-7. Ara entrem en.
---
Detall i aprofundim sobre si hi ha diferències entre aquests tres barris, que són els els barris estudiats. Abans, però, anem a les dades a veure les dades que heu obtingut. Quines són?
---
Volíem mesurar sobretot tres variables un nivell de decibels, contaminació acústica. La segona era el ritme cardíac i la tercera era el. O sigui, la qualitat de la zona. És a dir, si és profund, superficial, rem aquestes variables, per exemple, el nivell de decibels només les mesurem a la nit perquè tenim una situació ideal de tranquil·litat i de carència de soroll, de manera que a la nit l'OMS i Europa estàndard és que no es pot superar a 45 decibels. Volíem mesurar, primer de tot, si és superen aquests llindars i després si estan afectant. Si hi ha una correlació amb el ritme cardíac i la son dels ciutadans i les dades són aclaparadores. És a dir, durant tots els dies vam gravar durant dos mesos tenim milers d'hores de gravació i totes les nits s'han superat amb escreix Aquests 45 decibels moltes vegades superen doblant. És a dir, tenim 80 decibels, 90 decibels totes les nits a tots els barris, totes les nits i tots els barris a les nits. Si a tots els barris hi ha superació d'aquests llindars, però de molt és bastant exagerat. I després a l'afectació dels veïns la correlació és molt clara. És a dir, els veïns ja es queixen de que tenen problemes de salut, que tenen insomni, que estan cansats, que tenen mals de caps, que alguns estan deprimits, que arriben a la feina cansats. Però clar, és que això es veu que és que el ritme cardíac és que es porten directament quan hi ha aquests pics de soroll i d'altres. O sigui, el cor hauria d'estar bategant en un ritme constant i baix. I nosaltres el que veiem és que el cor segueix el soroll, és a dir, les gràfiques. S'hi puja molt, el soroll puja molt el cor. Així que això que diem i ens adaptem al telèfon, ens adaptem al soroll és mentida. És a dir, el teu cor està patint tota la nit i això sofrirà al dia següent.
---
Entenc que això es va mesurar via polseres intel·ligents, per exemple l'estat de la zona.
---
Exacte. O sigui, tenim un acord de recerca amb Fitbit i vam repartir gratuïtament una sèrie de polseres. És un projecte de la Diputació de Tarragona que ens ha permès comprar aquestes polseres intel·ligents. Les van portar tot els ciutadans i van estar en aplicació desenvolupada per nosaltres al mòbil que connectaven la polsera amb el seu permís i també calculava amb el micròfon del mòbil el soroll ambient. I això ho enviava al núvol. I nosaltres calculem després aquestes correlacions entre els tres barris.
---
Em sembla que en l'estudi el que més preocupa especialment és la contaminació acústica del Serrallo.
---
Els tres tenen problemes. És a dir, no vull tampoc deixar de banda el Tarragona i.
---
En tots els casos ho apuntàvem abans. En tots els casos es supera de sobres aquests 45.
---
Decibels i tots els està afecten als veïns. És a dir, a més, la solució als barris de Tarragona, els afectats per l'autovia. La solució és molt simple és la pantalla amb els acústics, és a dir, a França no veuràs cases al costat de carreteres sense pantalla i és el que s'hauria de fer i protegir la salut dels veïns perquè els està afectant. I ho hem mesurat al Serrallo és més greu. El soroll no és de trànsit, de cotxes, és de trens de mercaderies grans i el problema és que passen a la nit. I per exemple, hi ha un tren del port amb moltes males condicions, una màquina dièsel molt antiga que va grinyolant i és una cosa exagerada. És una orquestra i arribar 90 decibels a les quatre de la nit cada nit. I clar, això afecta molt a la gent perquè és molt més brusc, és a dir, no és un so o un soroll tan sostingut, sinó que són pics molt elevats que ens causen. I la gent es desperta més sobtadament, un soroll que és més constant i més i més pla.
---
Quan heu presentat aquests resultats, per exemple, a les associacions de veïns d'aquests barris, la resposta a quin ha estat.
---
Ara hem començat per la premsa i les televisions. Ara volem comunicar als veïns tot el que s'ha fet de comunicació a premsa. Volem això, clar. Ells sabien el que passava, és a dir, la gent afectada que participa en l'estudi està implicada i sap que els afecta personalment. No cal que els diem clar el que volen és una resposta. És a dir, ara ara hem visibilitzat el problema. Nosaltres també hem compartit això amb totes les administracions per registre d'entrada, amb el Port de Tarragona, amb Adif, amb l'Ajuntament. Que l'Ajuntament és conscient d'aquests problemes perquè ha fet estudis mètrics i no actua. I ara tenim eleccions. Els polítics, si saben. Ara s'ha visibilitzat i sabem que existeix un problema. Hauríem de prendre accions, és clar. Si això no passa, el següent pas de l'estudi és que ho repetirem a l'estiu. Que és quan el problema és molt més greu perquè la gent obre finestres. Sí, i això servirà perquè els veïns puguin anar i fer accions legals contra els responsables. És clar, és que fins i tot aquí s'obre la via judicial. Exacte la via judicial quan tu et vas contra algú que és responsable d'això, Fins i tot una administració pública necessita un peritatge acústic i un peritatge de salut. I nosaltres acompanyarem o ajudarem a les associacions que vulguin anar contra els responsables. I si no, han pres mesures per resoldre això. Aquest estudi, en quins mesos es va fer? Novembre i desembre, novembre i desembre?
---
Hi ha una segona fase que de cara als mesos d'estiu, juliol, agost.
---
Si voleu fer ho al juny juliol, estem plantejant veure si.
---
Amb les mateixes persones s'ampliarà el nombre de voluntaris.
---
De moment amb les mateixes persones. Però, però, estem oberts perquè ara hi ha gent que ens està contactant. Interessats per la tecnologia, és clar, i és algo que hem desenvolupat nosaltres i controlem. I no té cost. És a dir, tenim el cost d'executar ho nosaltres i estem oberts a que participin més voluntaris si estan interessats. Clar, perquè anem a entrar, encara.
---
Que sigui només per fer una pinzellada a nivell tècnic. Ho estava comentant a l'inici que aquest és un projecte que s'impulsa per investigadors.
---
Del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV.
---
El projecte en sí a la pràctica, com s'ha impulsat des del vostre departament.
---
És un projecte que tenim amb la Diputació de Tarragona i el grup de recerca clau l'APPC, que és el que jo sóc investigador principal. Hem contractat uns enginyers i uns estudiants que han desenvolupat una aplicació Android, una aplicació al mòbil que interactua amb les Fitbit, amb els nens i amb les polseres i interactua per capturar el soroll. Hem comparat amb fonts de decibels, sou els professionals i després enviar el núvol i analitzem la informació al núvol i protegim també i anonimitzades les dades perquè no es puguin associar de moment a pacients. I és el desenvolupament tècnic d'aquesta aplicació, d'aquesta tecnologia que nosaltres controlem de dalt a baix perquè hem fet l'aplicació mòbils aules. La part clau i després del desplegament i l'execució de veritat en producció amb ciutadans que aplicació se la pot descarregar qualsevol. Un telèfon Android està en la Play Store, ara està ara sols, ara està deshabilitat, o sigui, ara si te la instal·les veuràs que diu que la prova ja ha conclòs. Sí, s'ha acabat, però si la obrim, qualsevol que s'hi instal·li l'aplicació podria accedir hi.
---
S'ha obert l'opció. No sé si s'han posat en contacte i abans em deies que hi ha persones que potser ho han sentit aquests dies o que han vist alguna nota a la premsa i que s'estan posant en contacte perquè volen participar. Ara, per exemple, aquesta segona fase als mesos d'estiu de fer ho i d'ampliar ho a més barris o fins i tot més ciutats. Això està a sobre de la taula.
---
Estem oberts i òbviament hi ha uns costos, és a dir, uns costos. Les Fitbit. Valen diners. En aquests cas hem pogut finançar les amb la Diputació i donar la als veïns, però tenen un cost i estem totalment oberts a altres ciutats o a més comunitats de veïns. És a dir, el que volem crear és una tecnologia oberta i sense cost, que ajudi a la gent realment i que tingui impacte social, de manera que estem totalment oberts a aplicar ho en d'altres entorns.
---
Pedro García, investigador principal del projecte, en aquest cas d'un projecte que està mesurant la contaminació acústica.
---
En concret, aquests tres barris de Tarragona, el Serrallo, Tarragona i el Francolí i que comprova com.
---
Provoca impactes negatius en la salut dels veïns. Com comentàvem a l'inici. Impulsat per investigadors del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de.
---
La Universitat Rovira i Virgili. Pedro, gràcies per atendre'ns a la ciutat. Gràcies.